Druki

Aktualizacja (01.07.2021r.)

NOWE DRUKI

Obowiązują od 1 lipca 2021r. dla obiektów budowlanych realizowanych na podstawie projektu budowlanego sporządzonego wg przepisów obowiązujących od 19 września 2020r.

Rozpoczęcie

Zakończenie

Użytkowanie

STARE DRUKI

Druki dotyczące zamierzeń budowalnych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony wg przepisów obowiązujących do 18 września 2020r. (o wyborze druku nie decyduje data wydania decyzji pozwolenia na budowę) 

Rozpoczęcie

Zakończenie

Użytkowanie

POZOSTAŁE DRUKI