Druki

NOWE DRUKI !!! (aktualizacja 30.05.2022r.)

Obowiązują od 1 czerwca 2022r. dla wszystkich obiektów budowlanych realizowanych na podstawie projektu budowlanego sporządzonego wg przepisów przed nowelizacją prawa jak i od 19 września 2020r. czyli po nowelizacji.

Rozpoczęcie

  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) + obowiązujące załączniki (pdf) / (docx)
  • Załącznik nr 2 – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (pdf) / (docx)

Lista załączników potrzebnych do rozpoczęcia budowy (pdf)

Zakończenie

  • Zawiadomienie o zakończeniu budowy  (PB-16) – nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych + obowiązujące załączniki (pdf) / (docx)
  • Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) + obowiązujące załączniki (pdf) / (docx)

Użytkowanie

  • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) + obowiązujące załączniki (pdf) / (docx)
  • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17a) – przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych + obowiązujące załączniki (pdf) / (docx)

Lista załączników potrzebnych do zakończenia budowy lub pozwolenia na użytkownie (pdf)

POZOSTAŁE DRUKI

  • Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) (pdf) / (docx)
  • Oświadczenie inwestora o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (pdf) / (docx)
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy (pdf) / (docx)
  • Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony PPIS i PSP (pdf) / (docx)

UWAGA!!! Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce AKTUALNOŚCI dotyczące zawiadomień o rozpoczęciu jak i zakończeniu budowy.