Aktualności

Aktualizacja 11.09.2023r.

PROTOKÓŁ KOMINIARSKI – ELETRONICZNY OD 18 WRZEŚNIA 2023R.

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO informuje, że od 18 września 2023 r. zostaje wprowadzona elektroniczna wersja protokołu przeglądu przewodów kominowych i wdrożenie pełnej wersji systemu CEEB.

W ramach CEEB wdrożone zostaną również moduły, które pozwolą obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację budynku lub przegląd przewodów kominowych. Nowe funkcjonalności dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Tym samym, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Dlatego apeluję, byście Państwo zobowiązali kominiarza o wykonanie protokołu w wersji elektronicznej w specjalnym systemie do tego przeznaczonym.

Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do systemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

Aktualizacja 30.05.2022r.

Ogólne informacje:

Wszelkiego rodzaju wnioski oraz zawiadomienia dot. rozpoczęcia robót bądź zakończenia należy składać tylko i wyłącznie bezpośrednio do sekretariatu PINB w Słupcy, w przypadku braku takiej możliwości (z uwagi na prace w terenie), przed wejściem znajduje się również skrzynka podawcza na dokumenty.  

W przypadku konieczności spotkania z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowalnego w Słupcy – W SPRAWACH PILNYCH, obowiązują godziny przyjmowania i obowiązek wcześniejszego uzgodnienia terminu telefonicznie – informacja szczegółowa w zakładce KONTAKT.

Wejście do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Słupcy po wybraniu numeru 4 na domofonie znajdującym się na ścianie budynku (przed wnęką drzwiową).

Informujemy iż PINB w Słupcy nie świadczy usług ksero, w związku z powyższym w przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia wpływu dokumentu prosimy o przygotowanie kserokopii pisma bądź wniosku.

Ponadto informujemy o aktualizacji wszystkich druków znajdujących się na stronie, które obowiązują od 1 czerwca 2022r., zostały one ujednolicone zarówno do zawiadomień dla inwestycji budowalnych realizowanych na podstawie tzw. „starego prawa budowalnego – bez projektu technicznego” jak i  „nowego prawa  tj. z projektem technicznym”. Powyższe 2 tryby zawiadomień różnią się jedynie załącznikami dołączonymi do wniosku (lista załączników do pobrania w zakładce druki).

Dot. zakończeń –  UWAGA!!!

Zmieniają się zasady dotyczące zawiadomień o zakończeniu budowy, tj. zaświadczenia będą wydawane na wyraźny wniosek inwestora (wniosek do pobrania w zakładce druki) po uiszczeniu opłaty skarbowej. W przeciwnym razie zastosowana zostanie „zgoda milcząca” w przypadku braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowalne. W związku z powyższym po zweryfikowaniu zawiadomienia, wniosek zostanie jedynie opieczętowany w przypadku braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Ponadto nie składamy zakończenia budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej gdyż są to roboty budowalne, które nie wymagają zakończenia budowy, nie dotyczy to instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynkach mieszkalnych powyżej 7 m3 bądź instalacji zbiornikowej na gaz płynny w pozostałych budynkach!!!

Przy zakończeniach budowy w których projekt budowalny obiektu budowalnego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i przedłożenia do PINB w Słupcy oświadczenia inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony ww. organów (oświadczenie inwestora – zakładka DRUKI).

Dot. rozpoczęć –  UWAGA!!!

W przypadku zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowalnych z projektem technicznym (art. 34 ust. 3 pkt. 3 PB) należy dołączyć oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami (załącznik nr 3 – dla każdego z osobna) przez projektantów wszystkich branży uczestniczących w procesie budowalnym (tj. architekt, konstruktor, instalator, elektryk).