Aktualności

Zmiana godzin pracy PINB w Słupcy

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2021 – 31.08.2021r.

godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupcy

ulegną zmianie i będzie czynny w godzinach od 7:00 – 15:00.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupcy informuje, iż zostało wprowadzone ograniczenie dotyczące bezpośredniej obsługi interesantów.

Wobec powyższego, do odwołania, wstęp do pomieszczeń Inspektoratu możliwy jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Mając na uwadze ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupcy zaleca składanie wszelkich podań za pomocą poczty tradycyjnej wraz z załącznikami bądź w formie dostarczenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przed drzwiami inspektoratu (na korytarzu w budynku przy ulicy Poznańskiej 18).

W przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych, tak złożone podania będą podlegały wezwaniu na podstawie art. 64 par. 2 k.p.a.

Niezależnie od powyższego, uprasza się również o wnoszenie wszelkich podań, które nie wymagają załączenia dokumentów przez platformę ePUAP.

Ponadto na terenie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obowiązuje noszenie maseczki lub przyłbicy ochronnej oraz dezynfekcja dłoni.